104

OPOWIEŚCI Z DRESZCZYKIEM Tom I-II wyd. ISKRY 1957r.

add Твоята бележка 

Опис на артикула

OPOWIEŚCI Z DRESZCZYKIEM

Wybrali i optracowali: Wojciech Żukrowski i Tadeusz Malanowski, Maxim Lieber

Tom I-II [komplet]

T. I:
Aleksander Puszkin - Trumniarz
Edgar Allan Poe - Zagłada domu Usherów
Charles Dickens - Opowieść o wuju komiwojażera
Joseph Sheridan Le Fanu - Zielona herbata
Teodor Dostojewski - Bobok, Joseph Conrad - Gospoda "Pod Dwiema Wiedźmami"
William Wymark Jacobs - Małpia łapka
Robert Smith Hichens - Miłość i profesor Guldea
Edward Lucas White - Lukundu
Herbert George Wells - Furtka w murze
Edward Frederic Benson - Gdzie nawet ptak nie zaśpiewa
Hector Hugh Munro (Saki) - Kuna
Oliver Onions - Wabiąca Ślicznotka
Maurice Renard - Żaba
Alfred Edgar Coppard - Adam
Ewa i… co u licha?
Guillaume Apollinaire - Zniknięcie Honoriusza Subrac
William F. Harvey - Sierpniowy upał
Karol Capek - Ślady
Dorothy Leigh Sayers - Bury kot
William Faulkner - Kwiaty dla Emilii
A.J. Alan - Warkoczyk
John Steinbeck - Dziwna afera przy Alei M

T. II- Noc druga:
Opowiadania:
Opowieść kobziarza - Walter Scott
Peter Rugg - William Austin
Upiorny narzeczony - Washington Irving
Duchy i ludzie - Edward Bulwery-Lytton
Córka Rappacciniego - Nathaniej Harthorne
Studnia i wahadło - Edgar Allan Poe
Proces o morderstwo - Charles Collins i Charles Dickens
Przeraźliwe łoże - Wilkie Collins
Co to było? - Fitz-James O'Brien
Okno bibloteki - Margaret Ollphant
Opowieści o sile ujemnego ciążenia - Frank R. Stockton
Trzej nieznajomi - Thomas Hardy
Człowiek i wąż - Ambrose Bierce
Sir Edmund Orme - Henry James
Markheim - Robert Louis Stevenson
Wrzeszcząca czaszka - F. Marion Crawford
Amour Dure - Veron Lee
Il Conte - Joseph Conrad
Uroki - Montague Rhodes James
Później - Edith Wharton
O człowieku, który przecholował - Edward Frederic Benson
Otwarte drzwi - Hector Hugh Munro

Wydawnictwo ISKRY 1957r., str. 461 + 601

MIĘKKA OPRAWA WYDAWNICZA

Stan DB/ BDB/ drobne zagięcia i otarcia okładek, dość ŁADNY KOMPLET

Аукцион
XXIII Aukcja książek i starodruków
gavel
Дата
24 Юни 2022
date_range
Начална цена
70 EUR
Артикулът не е продаден, но все още може да е наличен. Ако желаете да го закупите, изпратете запитване за евентуална продажба и актуална цена.
Преглеждания: 6 | Любими: 0
Аукцион

Antykwariat Sobieski

XXIII Aukcja książek i starodruków
Дата
24 Юни 2022
Протичане на наддаването

Всички позиции ще бъдат предмет на наддаване

Цена на доставка

Премия за продавача
10.00%
OneBid не начислява допълнителни такси за наддаване.
Подбиване на цена
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Правила и условия
  1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
  2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
  3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
  4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
  5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
  6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
  7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
  8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
  9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
  10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
  11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
  12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 15 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
  13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
  14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
  15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
  16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
  17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
  18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
  19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
  21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
  22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
  23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19 i/lub 21], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
  24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
  25. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
За аукциона


FAQ
За продавача
Antykwariat Sobieski
Контакт
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31/3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up
+