Разширено търсене Разширено търсене
13

Stefan Krygier (1923-1997), PORTRET ŻONY, Z CYKLU: SYMULTANIZM FORMY, 1982

star_border
Известия по време на онлайн наддаването
notifications_off Аларма: Не
textsms SMS: Няма
add Твоята бележка 
Опис на артикула
Оценки: 12 746 - 16 994 EUR
Този артикул има минимална цена
Допълнителни плащания: +5% / 3% Droit de suite
olej/płótno, 120 x 70 cm
sygnowany i datowany p.d.: S.Krygier 82
datowany i opisany na odwrocie: Z CYKLU SYMULTANIZM FORMY | TYTUŁ
"PORTRET ŻONY" | 1982 | FORMAT 120 X 70 |GRUNT KLEJOWY | FARBY OLEJNE TALENS REMBRANDT | WSKAZÓWKA MONTAŻOWA
WYSTAWIANY:
- Stefan Krygier - malarstwo, grafika, rzeźba. Wystawa jubileuszowa - 40 lat pracy twórczej, BWA Łódź, kwiecień 1988, Łódź 1988.
LITERATURA:
- Stefan Krygier - malarstwo, grafika, rzeźba. Wystawa jubileuszowa - 40 lat pracy twórczej, BWA Łódź, kwiecień 1988 [kat. wystawy], Łódź 1988, poz. kat. 63 [repr.].
- Stefan Krygier 1923-1997, Muzeum Historii Miasta Łodzi, listopad - grudzień 1999 [kat. wystawy], red. Krystyna Knapik, Łódź 1999, s. 106.

Artysta ukończył PWSSP w Łodzi, gdzie studiował w latach 1945-1950 pod kierunkiem Stefana Wegnera i Władysława Strzemińskiego. Interesował się teorią sztuki i współpracował ze Strzemińskim przy opracowaniu „Widzenia gotyku”. W 1953 roku był współzałożycielem Grupy St-53, której członkowie inspirowali się „Teorią widzenia” Strzemińskiego. Poszukiwania artystyczne Krygiera obejmowały analizę minionych kierunków artystycznych, nurtował go przede wszystkim problem przestrzeni w sztuce, zagadnienie struktury obrazu oraz percepcja sztuki. Zajmował się malarstwem, grafiką, tworzył abstrakcyjne obiekty.
„Portret żony” należy do cyklu „Symultanizm formy”. Koncepcję symultaniczności wyjaśniał sam artysta: „Budowa obrazu polega na utworzeniu umownej osi poziomej. Oś ta zawarta jest między dwoma strefami, głębią iluzoryczną obrazu i obszarem przed obrazem. Ta koncepcja polega na połączeniu dwóch różnych widzeń w jednym obrazie. […] To co zostało namalowane na pierwszym planie tworzy warstwę środkową zawartą między przestrzenią iluzoryczną obrazu a przestrzenią zewnętrzną przed obrazem. Widzenie z wnętrza obrazu ujmuje ten plan jako pierwszy, zaś to, co wyobraźnia widzi w strefie przestrzeni przed obrazem, jako plan dalszy. To wszystko, co stanowi lustrzane odbicie naszej wyobraźni zostaje pokazane w jednej relacji i jest obrazem w obrazie. […] W obrazach przywykliśmy do malowania i oglądania tego co przed nami. Ja proponuję i przekazuję w moim malarstwie to, co można zobaczyć z drugiego końca umownej osi poziomej iluzorycznego wnętrza obrazu. Celem moim jest nie tylko stworzenie nowej formy budowy obrazu, lecz dokonanie zmiany percepcji, pobudzenie wyobraźni oglądającego i poszerzenie strefy emocjonalnej, poprzez jednoczesne widzenie całości z dwóch odległych od siebie pozycji w formie SYMULTANICZNEJ” (Stefan Krygier - malarstwo, grafika, rzeźba. Wystawa jubileuszowa - 40 lat pracy twórczej, BWA Łódź, kwiecień 1988 [kat. wystawy], Łódź 1988).
Bożena Kowalska analizowała związek idei Krygiera z obrazowaniem kubistów: „[kubiści] chcąc obiekt ukazać w pełnej prawdzie [...] zbierali jego widoki oglądając go kolejno ze wszystkich stron [...] by następnie widoki te ułożyć obok siebie na płaszczyźnie [...]. Krygier, ich wzorem, czyni także próby przyjęcia różnych punktów spojrzenia na tę samą rzeczywistość. Wprawdzie przyjmuje dwa tylko takie punkty: od przodu i od tyłu, ale także dokonuje ich ponownego zespolenia na płaszczyźnie jednego obrazu. [...] Nowość z kubizmu wywiedzionej jego koncepcji polega na analizie możliwości postrzegania przedstawianych obiektów przestrzennie, z dwóch punktów oglądu, przy czym jeden z nich usytuowany jest w stosunku do pierwszego naprzeciwlegle, lustrzanie, wewnątrz przestrzeni obrazowej” (B. Kowalska, Stefan Krygier - dzieje twórczości, [w:] Stefan Krygier 1923-1997, Muzeum Historii Miasta Łodzi, listopad - grudzień 1999 [kat. wystawy], Łódź 1999, s. 13).
Prezentowany obraz przedstawia wnętrze architektoniczne otwarte na pejzaż z dalekim horyzontem. Półpostać kobiety ukazanej profilem została zdublowana, przez co akcentuje plany i podkreśla głębię. Znalazło się w tej kompozycji również miejsce na miniaturowe przedstawienia tancerki wykonującej tzw. mostek. To figura zainspirowana przedstawieniem egipskiej tancerki ze starożytnego ostrakonu. Jest ona motywem głównym wielu prac Krygiera z cyklu „Symultanizm formy”. Tancerki bywają dosłownie „uwięzione w konstrukcji” - jak mówią tytuły obrazów. „Portret żony” jest refleksją nad zagadnieniem kanonu w sztuce (na przykładzie starożytnej sztuki egipskiej), ale też dialogiem ze sztuką renesansu (perspektywa zbieżna; idea obrazu jako okna na świat). Także profilowe ujęcie kobiety odsyła widza do włoskich portretów quattrocenta, szczególnie przypominając słynną damę namalowaną przez Piero del Pollaiola (ok. 1470) - obraz przechowywany w Museo Poldi Pezzoli. Profil lub sylwetka żony Krygiera - Krystyny, powraca w jego licznych kompozycjach. Czasem tytuł pracy wskazuje na koncepcję ujęcia, a nie na konkretną modelkę, jak w przypadku „Portretu symultanicznego II” (1984). Czasem zaś tytuł zdradza, że portret bardziej niż poszukiwaniem podobieństwa czy próbą oddania osobowości przedstawionej postaci jest laboratorium formy: „Krystyna w przestrzeni renesansowej” (1996). Przykładem takiego podejścia do sztuki portretowania jest oferowany obraz.
Аукцион
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
gavel
Дата
12 Декември, 19:00 CET/Warsaw
date_range
Начална цена
9 772 EUR
Този артикул има минимална цена
Оценки
12 746 - 16 994 EUR
Начало на онлайн аукциона
Запиши се за наддаването
Определете лимит
Влезте, за да наддавате

Искате ли да наддавате? Влезте и се запишете за участие в аукциона

Влизане
PLN
.00

Po ustawieniu limitu w czasie licytacji pozycja będzie automatycznie licytowana w Twoim imieniu do wysokości ustalonego limitu. Limit jest ukrytą ofertą, jego wartość nie jest znana innym użytkownikom i uaktywnia się dopiero w trakcie licytacji na żywo na zasadzie podobnej do snajperów aukcji Allegro lub eBay. Ustawione limity można modyfikować do momentu rozpoczęcia licytacji danej pozycji.

Изпратете съобщение до организатора на аукциона

Имаш ли въпроси относно този артикул ли участието ти в наддаването?

Преглеждания: 29 | Любими: 0
Аукцион

Antiqua et Moderna

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Дата
Понеделник, 12 Декември, 19:00 CET/Warsaw
Протичане на наддаването

Всички позиции ще бъдат предмет на наддаване

Премия за продавача
20.00%
OneBid не начислява допълнителни такси за наддаване.
Подбиване на цена
  1
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  300 000
  > 20 000
 
Правила и условия
Definicje:
Organizator - „Antiqua et Moderna, Dom Aukcyjny i Galeria” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Freta 19.
Obiekt - przedmiot o charakterze kolekcjonerskim lub dzieła sztuki przekazany Organizatorowi do sprzedaży przez komitentów bądź stanowiące własność Organizatora. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.
Estymacja - stanowi szacunkową wartość obiektu. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej jej górnej granicy jest transakcją ostateczną. Estymacja nie obejmuje żadnych opłat dodatkowych.
Aukcjoner - Przedstawiciel Organizatora prowadzący licytację.
Postąpienie - minimalna kwota o którą wzrasta cena przy licytacji. Tabela postąpień stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Cena uzyskana - ostateczna cena ustalona po zakończeniu aukcji.
Cena wywoławcza - cena od której zaczyna się licytacja.
Cena gwarancyjna - poufna cena minimalna, poniżej której obiekt nie może być sprzedany. Cena ta zawarta jest pomiędzy ceną wywoławczą, a dolną granicą estymacji. Obiekty nie posiadające ceny gwarancyjnej oznaczone są w katalogu symbolem ▲.
Transakcja warunkowa - W przypadku zakończenia licytacji poniżej ceny gwarancyjnej zawarta transakcja wiąże strony pod warunkiem zaakceptowania wylicytowanej kwoty przez właściciela obiektu. Nieuzyskanie takiej zgody w terminie 7 dni powoduje rozwiązanie transakcji.
Opłata organizacyjna - opłata doliczana do ceny uzyskanej w wysokości 20%. Opłata ta zawiera podatek VAT. 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przystąpienie do licytacji oznacza akceptację przez klienta przepisów niniejszego regulaminu w całości.
 2. Obiekty przeznaczone do sprzedaży w drodze aukcji podlegają weryfikacji pod względem autentyczności i stanu zachowania. Organizator. gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu i na stronach internetowych ze stanem faktycznym.
 3. W trakcie aukcji Przedstawiciel Organizatora może prostować i uzupełniać opisy obiektów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 8. Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24, ze zm.).

II AUKCJA
 1. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez Aukcjonera. 
 2. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Może także otwierać licytację obiektu działając w imieniu właściciela jak też sam składać kolejne oferty do poziomu ceny gwarancyjnej.
 3. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
 4. Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są do wpłaty wadium. Wadium w wysokości 1000 zł upoważnia do dokonania zakupu w przedziale 10 000 – 20 000 zł. Osoby zamierzające licytować powyżej tej kwoty winny dokonać wpłaty wadium w wysokości 10% wartości planowanych zakupów.
 5. Organizator może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie Organizatora oraz po zamówieniu pod adresem: [email protected]). W przypadku zlecenia licytacji z limitem, Organizator dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.
 6. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między Organizatorem a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje obiektu.
 7. W przypadku licytacji obiektu posiadajacego cenę gwarancyjną jeżeli w trakcie licytacji obiekt nie osiągnie tej ceny zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej, co ogłasza aukcjoner po zakończeniu licytacji.
 8. Do kwoty wylicytowanej, która jest zarazem Ceną Uzyskaną Organizator dolicza Opłatę Organizacyjną oraz opłatę wynikającą z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite). Opłata wyliczana będzie na podstawie
  Ceny Uzyskanej, według poniższej tabeli:
  100 - 50 000 euro = 5,00%
  50 000,01 - 200 000 euro = 3,00%
  200 000,01 - 350 000 euro = 1,00%
  350 000,01 - 500 000 euro = 0,50%
  powyżej 500 000 euro = 0,25%, nie więcej niż 12 500 euro
  Kurs euro wg notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję.
  Obiekty podlegające opłacie droit de suite oznaczone są znakiem ♣.
 9. Organizator wystawia faktury VAT marża
 10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Organizator będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.
 11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Organizator po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.


III ODBIÓR OBIEKTÓW
 1. Obiekty wylicytowane i zapłacone powinny być odebrane w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji. Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków z Organizatorem.
 2. Odbioru obiektów można dokonać osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach pracy firmy.
 3. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków Organizatorem. Organizator może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.
 4. Organizator może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.

TABELA POSTĄPIEŃ
cena postąpienie
0 – 5 000 = 200 
5 000 – 10 000 = 500 
10 000 – 50 000 = 2 000 
50 000 – 100 000 = 5 000 
100 000 – 300 000 = 10 000 
300 000 – 500 000 = 20 000 
powyżej 500 000 wg uznania Aukcjonera z uwzględnieniem sugestii Licytantów.

ING BANK śląski
60 1050 1054 1000 0090 6192 1608
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
За аукциона


FAQ
За продавача
Antiqua et Moderna
Контакт
Antiqua et Moderna Dom aukcyjny i galeria
room
ul. Freta 19
00-227 Warszawa
phone
+48 228315472
Виж подобни артикули
keyboard_arrow_up