Контакт

 

We would like to inform that we cooperate with galleries and auction houses only.

Изчакай...

Администратор на данните е Dyrektor Internetu Jarogniew Muszyński (ul. Franciszka Klimczaka 17/107, 02-797 Warszawa, Polska, данъчен номер: 7122494202). Предоставянето на данни е доброволно. Отказът от предоставяне на данни прави невъзможно да се отговори на въпросите, зададени във формуляра. Подробна информация за обработката и защитата на личните данни може да бъде намерена в Политиката за поверителност..