133

Warszawianka SKS, archiwum z lat ok. 1960-66

Известия по време на онлайн наддаването
notifications_off Аларма: Не
textsms SMS: Няма
add Твоята бележка 

Опис на артикула

W skład zbioru wchodzi ponad 120 dokumentów, są to m.in.: statuty, regulaminy, uchwały zarządu, zarządzenia, opinie prawne, notatki służbowe, ale przede wszystkim umowy(o pracę, zlecenie, najem, zakupy), zazwyczaj kopie maszynopisów przez kalkę, czasem trochę wyblakłe, trochę rozmazane, często niepodpisane, czasem niedatowane, miewają ślady po dziurkaczu, w formacie A4. Część to kopie robocze - bywają naniesione poprawki. Niektóre dokumenty opatrzono (jedną lub kilkoma) pieczątkami klubowymi, parafami/podpisami i pieczątkami: Prezesa Warszawianki(Ryszarda Trybulskiego), Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego, Jana Lipaczewskiego, Głównego Księgowego Olgierda Składowskiego, Aleksandra Marszyńskiego i być może innych pracowników klubu, a także zleceniobiorców (np. pracowników pod umowami o pracę).
Całość z lat 1960 - 1966 (najwięcej z lat 1961-62, np. związanych z organizacją obchodów 40-lecia SKS Warszawianka we wrześniu 1961 roku)
Poza dokumentami jednodniówka: XL | 40-to lecie Klubu Sportowego Spółdzielczości Pracy SKS Warszawianka, 1921-1961, Warszawa, we wrześniu 1961 roku. Druk. "Gryf" Zam. Nakład 1000 egz. Broszurowa okładka, str. 37[1], nlb. 26 stron z całostronicowymi reklamami różnych spółdzielni warszawskich, format 29,4 x 20,9 cm.
W treści: historia klubu, jego sekcji, wspomnienia, liczne zdjęcia i reklamy.
Stan dobry: grzbiet z drobnym naderwaniem, niewielkie zagniecenia

spisano trochę ponad 1/3-materiałów

A. Regulaminy, uchwały, statuty, zarządzenia:


- Uchwała Zarządu S.K.S. "Warszawianka" w sprawie zakresu uprawnień i pełnomocnictw Kierownika Klubu - 4 str, zszyta wraz z Regulamin Zarządu Spółdzielczego Klubu Sportowego "Warszawianka" 4 str. (oba kopie przez kalkę, bez dat, jednostronne);

- Regulamin Pracy w Zrzeszeniu Sportowym "Start" (Załącznik Nr.1 do uchwały Prezydium Z.S "Start" z dnia 2 maja 1960 - 10 stron (kopia przez kalkę);

- Statut Spółdzielczego Klubu Sportowego "Warszawianka" - 10 str. (maszynopis dwustronny), 2 egz.;

-Uchwała 132 Zarząd S.K.S "Warszawianka (Wyciąg z protokołu nr. 19 z posiedzenia Prezydium Zarządu w dn. 26 listopada 1962r.) - 1 strona(kopia przez kalkę);

- Regulamin Sekcji Sportowych S.K.S. Warszawianka, 4 str. (kopie przez kalkę, jednostronne);

-Regulamin Rady Sportu S.K.S. "Warszawianka", 2 str.(kopia przez kalkę, dwustronna);

- Regulamin Sekcji Motorowej Spółdzielczego Klubu Sportowego "Warszawianka", 4 str (jednostronne kopie przez kalkę);

-/Projekt/ Regulamin Sekcji Łyżwiarstwa Figurowego Spółdzielczego Klubu Sportowego "Warszawianka" , maszynopis, egzemplarz roboczy z naniesionymi poprawkami, str. 6(jednostronnie zapisanych);

-Regulamin Sekcji Łyżwiarstwa Figurowego S.K.S."Warszawianka", maszynopis, str.5(jednostronnie zadrukowanych), z naniesionymi kilkoma poprawkami;

- Regulamin Sekcji Żeglarskiej SKS Warszawianka w Warszawie, 4 str.(kopia przez kalkę, jednostronnie zadrukowana);

- Projekt Regulaminu Komitetu Rodzicielskiego Sekcji Łyżwiarstwa Figurowego S.K.S. "Warszawianka", 3 str.(jednostronne kopie przez kalkę);

- Zarządzenie wewnętrzne nr.1 ( Warszawa, dnia 26 lipca 1961r.) - w sprawie przeprowadzenia kasacji sprzętu sportowego oraz innego majątku będącego w użytkowani sekcji [o powołaniu komisji kasacyjnej i wyznaczeniu terminu kasacji różnych sekcji], 1 str.(kopia przez kalkę);


B) Umowy (A4, zazwyczaj kopie przez kalkę)

- Umowa podnajmu | Dnia 15 listopada 1961 - dot. lokalu mieszkalnego(17m2) przy ul. Puławskiej 101, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Zbigniewem Porczem, 2str. (kopia przez kalkę);

- Umowa-zlecenie | Dnia 1 lutego 1962 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Leszkiem Wojnickim - zatrudnienie jako instruktora w szkółce łyżwiarstwa figurowego, na 4 miesiące, 1 str. (kopia przez kalkę);

- Umowa o pracę | Dnia 1 maja 1962r. w Warszawie. pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Maciejem Rogosińskim, instruktorem tenisa ziemnego, 1 str.(kopia przez kalkę);

- Umowa o pracę | Dnia 15 marca 1962 r., pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Krzysztofem Meterkowskim, instruktorem piłki siatkowej,2 str(1 ark., kopia przez kalkę);

- Umowa o pracę| Dnia 1 grudnia 1961r. w Warszawie pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Bogdanem Maniewskm instruktorem tenisa ziemnego, kopia przez kalkę z pieczątkami i podpisami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego) i Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego, 1 str.(2 egz. bez podpisów i pieczątek)

- Umowa o pracę| Dnia 1 marca 1962 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Andrzejem Nykowskim, instruktorem gimnastyki ogólno-rozwojowej, 1 str.(kopia przez kalkę);

- Umowa-zlecenie, dnia 2 stycznia 1962r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Jerzym Jaworskim, trenerem II klasy piłki ręcznej, 2 str. na 1 ark. (z drobną poprawką), kopia przez kalkę z podpisami i pieczątkami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego) i Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego oraz pieczątką klubową z numerem druku R.04.370/62

- Umowa-zlecenie| Dnia 2 stycznia 1962r. w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Stefanem Ginterem, akompaniatorem sekcji gimnastyki artystycznej, 1 str.(kopia przez kalkę);

- Umowa-zlecenie| Dnia 1 grudnia 1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Mieczysławem Kierlewiczem, instruktorem lekkiei atletyki, 2 str.(kopia przez kalkę);

- Umowa o pracę| Dnia 1 października 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Edwardem Bakułą, instruktorem lekkiej atletyki, 1str., kopia przez kalkę z pieczątkami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego) i Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego;

- Umowa o pracę| Dnia 2 listopada 1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Lucyną Wiszniewską, instruktorem gimnastyki artystycznej, 2 str.(kopia przez kalkę);

- Umowa o pracę| Dnia 1 grudnia 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Bohdanem Bartosiewiczem, trenerem I klasy koszykówki, str.2(kopie przez kalkę);

- Umowa o pracę| Dnia 30 września 1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Edwardem Sledziem, magazynierem sekcji piłki nożnej, 2 str(na 1 ark, kopia przez kalkę);

- Umowa o pracę| Dnia 1 września 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Andrzejem Zawadzkim, instruktorem łyżwiarstwa figurowego, 2 strony(1 ark., kopia przez kalkę) z podpisami i pieczątkami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego) i Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego , oraz podpisem pracownika;

- Umowa o pracę.| Dnia 31 października 1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Januszem Zabokrzeckim, trenerem II klasy piłki siatkowej, 2str.(na 1 ark. kopia przez kalkę);

- Umowa o pracę| Dnia 30 września 1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Józefem Siennickim, instruktorem piłki siatkowej, 2 strony(2 ark., kopia przez kalkę) z podpisami i pieczątkami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego) i Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego , oraz podpisem pracownika;

- /Kopia/ Umowa o pracę| Dnia 1 Września 1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Andrzejem Majewskim, trenerem II klasy piłki siatkowej, 1 str(kopia przez kalkę) z pieczątką i podpisem Kierownika Klubu Aleksandra Marczyńskiego(drugi egzemplarz bez opisu /Kopia/ z podpisem Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego);

- Umowa o pracę| Dnia 1 września 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Janiną Malanowską, instruktorem piłki siatkowej, 2 str.(1 ark. kopia przez kalkę) z podpisami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego) i Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego;

- Umowa o pracę| Dnia 31 października 1961r., w Warszawie pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Leszkiem Niedźwieckim, trenerem II klasy lekkiej atletyki, 2 str.(na 1 ark. kopia przez kalkę,z drobną poprawką),

- Umowa-zlecenia, dnia 15 maja 1962r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Jerzym Jaworskim, trenerem II klasy piłki ręcznej, 2 str. na 1 ark. kopia przez kalkę,z pieczątką klubową i podpisami Prezesa Warszawianki Ryszarda Trybulskiego, i jeszcze jednej osoby;

- Umowa-Zlecenie| Dna 1 lutego 1965r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Jerzym Słaboszewskim, trenerem II klasy piłki nożnej, 2 str.(na 1 ark, kopa przez kalkę);

- Umowa o dzieło - niewypełniony formularz(2 str. kopia przez kalkę);

- Umowa| Dnia 1.IX.1961 ... w sprawie zlecenia obsługi wycieczek i imprez - niewypełniony formularz 1 str.(kopia przez kalkę);

- Umowa zlecenie| Zawarta w dniu 14 Września 1961 roku, pomiędzy zarządem SKS "Warszawianka" a Andrzejem Zawadzkim (dot. prowadzenia imprezy w dniu 23.IX 61r.),maszynopis z podpisem zleceniobiorcy, 2str.(1 ark) z podpisem Prezesa Warszawianki Ryszarda Trybulskiego(chyba projekt umowy, finalna poniżej);

- Umowa zlecenie| Zawarta w dniu 14 Września 1961 roku, pomiędzy zarządem SKS "Warszawianka" a Andrzejem Zawadzkim (dot. prowadzenia imprezy w dniu 23.IX 61r.),maszynopis z podpisem zleceniobiorcy, 2str.(1 ark).

- Umowa-zlecenie| Dnia 31 sierpnia 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Anastazją Kowalewicz(dot. zakupów żywności dla zawodników), 1 str. kopia przez kalkę z podpisami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego) i Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego oraz zleceniobiorczyni;

- /kopia/ Umowa-zlecenie| Dnia 7 września 1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Antonim Uchańskim(zamówenie 150 ton porfiru na budowę bieżni),2 str.(2ark. kopia przez kalkę) z pieczątkami i podpisami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego), Jana Lipaczewskiego i Głównego Księgowego Olgierda Składowskiego, z dopiskiem uchwała 270/28/61;

- Umowa-zlecenie| Dnia 14 września 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Krystyną Wolską(dot. przygotowania zespołu sekcji łyżwiarstwa figurowego do występu na lodowisku w hali Torwar 23 września 1961r.), 2str.(na 1 ark. kopia przez kalkę);

- Umowa o pracę| Zawarta dnia 15 lutego 1961, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Janiną Malanowską, instruktorki piłki siatkowej(juniorki i młodziczki), formularz , wypełniony ręcznie(kopia przez kalkę) 1 str.

- Umowa Zlecenie| Dnia 30.IV.1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Czesławem Sokołowskim, dozorcy stadionu sportowego przy Puławskiej 101, 1 str.(kopia przez kalkę) z podpisem zleceniobiorcy i Kierownika Obiektów Sportowych

- Umowa - Zlecenie| Dnia 1 sierpnia 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S Warszawianka a Zbgniewem Łuszczem, redaktorem(na przeprowadzenie kampanii prasowej z okazji 40-lecia klubu), 2 str.(kopia przez kalkę) z podpisami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego) i zleceniobiorcy;

- Umowa - zlecenia| dnia 20 września 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S Warszawianka a Julią Iberle, reżyserką(do opracowania reżyserskiego obchodów 40-lecia klubu), 2 str.(1 ark. kopia przez kalkę) z podpisami Prezesa Warszawianki (Ryszarda Trybulskiego) i 2 innych osób;

- Umowa zlecenia| Dnia 14 września 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S Warszawianka a Stanisławem Żytyńskim, na reżyserię widowiska i konferansjerkę obchodów 40-lecia klubu 23.09.1961r.(1 str., kopia przez źle zamontowaną kalkę) z odręczną parafą

- Umowa zlecenia| Dnia 17 października 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Introligatornią W. Litwiński (Warszawa,Tarczyńska 4/6), na oprawę tomów z dokumentami, 2 str. (1 ark., kopia przez kalkę);

- Umowa - zlecenie| Dnia marca 1961, w W-wie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Wiktorem Niedziałkiem, dot. stanowiska sekretarza generalnego Komitetu Obchodów 40-lecia klubu, formularz, 2str.(1 ark. kopia przez kalkę), niewypełniony;

- Umowa - zlecenie| Dnia 1 września 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Józefem Traczykiem(?), woźnym S.P. nr 41,w Warszawie, 2 str.(na 1 ark kopia przez kalkę),z podpisami Prezesa Warszawianki Ryszarda Trybulskiego i Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego ;

- Umowa-zlecenie| dnia 30 września 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Stefanem Próbą, woźnym S.P nr 191 w Warszawie, 2 str.(1 ark., kopia przez kalkę) z podpisami Prezesa Warszawianki Ryszarda Trybulskiego, Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego i zleceniobiorcy;

- Umowa-zlecenia| Dnia 15 września 1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Hieronimem Szachelskim, woźnym szkoły im. Frycza Modrzewskiego w Warszawie, 2 str.(2 ark., kopia przez kalkę), z pieczątką i podpisem Prezesa Warszawianki Ryszarda Trybulskiego;

- Umowa - zlecenia| dnia 20 października 1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Jerzy Zarzyckim, na plan reorganizacji komórki finansowo-księgowej, 2 str.(1 ark., kopia przez kalkę), z pieczątkami (bez podpisów) Prezesa Warszawianki Ryszarda Trybulskiego i Vice-Prezesa do Spraw Finansowych Mirosława Grochowskiego i podpisem zleceniobiorcy.;

- Umowa-zlecenie, dna 1.X.1961 r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Zofią Moćko, na obsługę szatni i sprzątanie, 2 str.(1 ark. kopia przez kalkę);

- Umowa zlecenia| dna 30 listopada 1961r., w Warszawie, pomiędzy S.K.S. Warszawianka a Leszkiem Wojnickim, zastępstwo na stanowisku instruktora łyżwiarstwa, 2str(1 ark., kopia przez kalkę);

Аукцион
II Aukcja Antykwaryczna WAN KOSMOS
gavel
Дата
12 Декември, 12:00
date_range
Начална цена
53 EUR
Начало на онлайн аукциона

Наддавай сега

Влезте, за да наддавате

Искате ли да наддавате? Влезте и се запишете за участие в аукциона

Влизане
PLN
.00

Приемане на оферти: 12/12 12:00
Начало на онлайн аукциона: 12/12 12:00

Веднага вдигнете цената на този артикул. Направете оферта, ако искате да наддавате за артикула в предварителния аукцион. Внимание: Офертите не могат да бъдат отменени!

Определете лимит

Влезте, за да наддавате

Искате ли да наддавате? Влезте и се запишете за участие в аукциона

Влизане
PLN
.00

Po ustawieniu limitu w czasie licytacji pozycja będzie automatycznie licytowana w Twoim imieniu do wysokości ustalonego limitu. Limit jest ukrytą ofertą, jego wartość nie jest znana innym użytkownikom i uaktywnia się dopiero w trakcie licytacji na żywo na zasadzie podobnej do snajperów aukcji Allegro lub eBay. Ustawione limity można modyfikować do momentu rozpoczęcia licytacji danej pozycji.

Изпратете съобщение до организатора на аукциона

Имаш ли въпроси относно този артикул ли участието ти в наддаването?

Преглеждания: 19 | Любими: 0
Аукцион

WAN Kosmos

II Aukcja Antykwaryczna WAN KOSMOS
Дата
Неделя, 12 Декември, 12:00
Протичане на наддаването

Всички позиции ще бъдат предмет на наддаване

Цена на доставка | Политика за връщане

Премия за продавача
10.00%
OneBid не начислява допълнителни такси за наддаване.
Подбиване на цена
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Правила и условия

1. Przedmiotem aukcji są czasopisma, grafiki, książki i inne obiekty bibliofilskie stanowiące własność organizatora - Warszawskiego Antykwariatu Naukowego Kosmos Adam Jakimiaka (w skrócie WAN Kosmos) oraz powierzone mu przez jego dostawców.
2. WAN Kosmos podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. WAN Kosmos podaje w katalogu cenę wywołania, rozpoczynającą licytację.
4. Do ceny wylicytowanej zostanie doliczona opłata organizacyjna w wysokości 10%.
5. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę – Aukcjonera (portal onebid.pl). Postąpienie w licytacji określa Aukcjoner.
6. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione
przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.
7. W licytacji biorą udział wyłącznie osoby, które posiadają numer licytacyjny. Odbiór numeru licytacyjnego jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu aukcji.
8. WAN Kosmos może nie przyznać prawa udziału w licytacji bez podania przyczyny, oraz osobom, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
9. Osoby nie mogące osobiście wziąć udziału w aukcji, a pragnące dokonać zakupu, mogą to uczynić za pośrednictwem organizatora, korespondencyjnie z podaniem oferowanej ceny-limitu, która pozostaje informacją ściśle poufną.
Przedstawiciel organizatora licytuje w imieniu Klienta do ceny nie wyższej niż zgłoszona. Zgłoszenie udziału w aukcji za pośrednictwem organizatora zobowiązuje zamawiającego do kupna obiektu co najmniej po cenie wywołania.
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej oferty kupna, organizator reprezentować będzie Klienta, który zaoferował najwyższy limit i może rozpocząć licytację od kwoty wyższej niż cena wywołania.
10. Zgłoszenie do udziału w aukcji poprzez organizatora, a nie za pośrednictwem Aukcjonera, powinno nastąpić przynajmniej 24h przed rozpoczęciem licytacji.
Powinno zawierać dane zamawiającego oraz  sprecyzować czego dotyczy(pozycja, numer, tytuł/opis, oraz maksymalny limit). Informacje są poufne.
11. Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
12. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę – wyjąwszy, gdy dzieje się to w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo spór rozwiązać lub ponownie zaoferować obiekt.
13. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty wylicytowanej bezpośrednio
po zakończeniu aukcji lub w ciągu 7 dni roboczych następujących po aukcji.
14. Na wyraźne życzenie wystawiona będzie faktura, w takim przypadku dane Nabywcy pozostają do wyłącznej wiadomości WAN Kosmos.
15. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, osoba, która dokona zakupu obiektu za kwotę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL).
16. Całość należności za kupione obiekty winna być zapłacona gotówką lub przelewem, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty aukcji. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym czasie, WAN Kosmos ma prawo anulować kontrakt i obciążyć
Nabywcę wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.
17. Prawo własności zakupionego dzieła przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty.
18. Odbiór wylicytowanych przedmiotów winien nastąpić bezpośrednio po wpłaceniu należności. W innych przypadkach przechowywanie i dostarczanie przedmiotów odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy.
19. Organizator gwarantuje autentyczność oraz zgodność ze stanem faktycznym
obiektów opisanych w katalogu. Zakwestionowanie opisu katalogowego
musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
20. Przesyłając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej oraz informacji WAN Kosmos (Al. Ujazdowskie 16, 00-478 Warszawa) na adres e-mail zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie
i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie WAN Kosmos zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
22. WAN Kosmos  przypomina: zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa i Biblioteka
Jagiellońska, Muzeum Narodowe i Archiwum Główne Akt Dawnych.

1. Przedmiotem aukcji są czasopisma, grafiki, książki i inne obiekty bibliofilskie stanowiące własność organizatora - Warszawskiego Antykwariatu Naukowego Kosmos Adam Jakimiaka (w skrócie WAN Kosmos) oraz powierzone mu przez jego dostawców.
2. WAN Kosmos podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. WAN Kosmos podaje w katalogu cenę wywołania, rozpoczynającą licytację.
4. Do ceny wylicytowanej zostanie doliczona opłata organizacyjna w wysokości 10%.
5. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę – Aukcjonera (portal onebid.pl). Postąpienie w licytacji określa Aukcjoner.
6. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione
przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.
7. W licytacji biorą udział wyłącznie osoby, które posiadają numer licytacyjny. Odbiór numeru licytacyjnego jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu aukcji.
8. WAN Kosmos może nie przyznać prawa udziału w licytacji bez podania przyczyny, oraz osobom, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
9. Osoby nie mogące osobiście wziąć udziału w aukcji, a pragnące dokonać zakupu, mogą to uczynić za pośrednictwem organizatora, korespondencyjnie z podaniem oferowanej ceny-limitu, która pozostaje informacją ściśle poufną.
Przedstawiciel organizatora licytuje w imieniu Klienta do ceny nie wyższej niż zgłoszona. Zgłoszenie udziału w aukcji za pośrednictwem organizatora zobowiązuje zamawiającego do kupna obiektu co najmniej po cenie wywołania.
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej oferty kupna, organizator reprezentować będzie Klienta, który zaoferował najwyższy limit i może rozpocząć licytację od kwoty wyższej niż cena wywołania.
10. Zgłoszenie do udziału w aukcji poprzez organizatora, a nie za pośrednictwem Aukcjonera, powinno nastąpić przynajmniej 24h przed rozpoczęciem licytacji.
Powinno zawierać dane zamawiającego oraz  sprecyzować czego dotyczy(pozycja, numer, tytuł/opis, oraz maksymalny limit). Informacje są poufne.
11. Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
12. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę – wyjąwszy, gdy dzieje się to w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo spór rozwiązać lub ponownie zaoferować obiekt.
13. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty wylicytowanej bezpośrednio
po zakończeniu aukcji lub w ciągu 7 dni roboczych następujących po aukcji.
14. Na wyraźne życzenie wystawiona będzie faktura, w takim przypadku dane Nabywcy pozostają do wyłącznej wiadomości WAN Kosmos.
15. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, osoba, która dokona zakupu obiektu za kwotę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL).
16. Całość należności za kupione obiekty winna być zapłacona gotówką lub przelewem, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty aukcji. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym czasie, WAN Kosmos ma prawo anulować kontrakt i obciążyć
Nabywcę wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.
17. Prawo własności zakupionego dzieła przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty.
18. Odbiór wylicytowanych przedmiotów winien nastąpić bezpośrednio po wpłaceniu należności. W innych przypadkach przechowywanie i dostarczanie przedmiotów odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy.
19. Organizator gwarantuje autentyczność oraz zgodność ze stanem faktycznym
obiektów opisanych w katalogu. Zakwestionowanie opisu katalogowego
musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
20. Przesyłając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej oraz informacji WAN Kosmos (Al. Ujazdowskie 16, 00-478 Warszawa) na adres e-mail zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie
i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie WAN Kosmos zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
22. WAN Kosmos  przypomina: zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa i Biblioteka
Jagiellońska, Muzeum Narodowe i Archiwum Główne Akt Dawnych.

За аукциона
Antykwariat KOSMOS był jedną z placówek państwowego "Domu Książki". Od początku swego istnienia jest wyjątkowym miejscem. Specjalizacja w starych czasopismach to coś unikalnego na naszym rynku antykwarycznym. Od 1990 roku działa w sektorze prywatnym. Nie zrezygnowano z tradycji i utrzymano czasopisma, dodatkowo szybko rozszerzono działalność, o dawną grafikę i kartografię (wcześniej się zdarzały, ale w znacznie mniejszym zakresie).


Przygotowując nasza drugą aukcję troszkę zmieniliśmy podejście. W pierwszej ponad połowę stanowiły czasopisma, zwłaszcza wydania specjalne i dodatki nadzwyczajne. Na tej aukcji mamy przegląd tematyczny, przedstawiamy działy: kolejnictwo, lotnictwo, wojskowość, varsaviana, sport i turystyka. Czasem pozycje pasowałyby pod różne kategorie, więc polecamy sprawdzić cały katalog, a nuż znajdzie się coś ciekawego w innym miejscu. Czasopisma, druki ulotne, nie został wydzielone jako osobne działy, są rozrzucone po różnych kategoriach.


Zachowano oryginalną pisownię (m.in. w tytułach, cytatach, danych ze stopki), np. "Kurjer", "Bibljoteka" , proszę to mieć na uwadze przy wyszukiwaniu, czy czytaniu opisów.


Wyszukiwarka Onebid nie obejmuje opisów, proszę mieć to na uwadze! Na życzenie przekażemy roboczy plik w formacie PDF. Jeśli zajdzie potrzeba, zrobimy dodatkowe zdjęcia(obecne robione troszkę zbyt szybko, mogą potrzebować poprawek). W razie wątpliwości, np. odnośnie stanu zachowania, prosimy pytać, zawsze można nas odwiedzić w godzinach pracy antykwariatu i udostępnimy obiekt do wglądu.


Zapraszamy na naszego Facebooka, gdzie można się z nami kontaktować, oraz znaleźć informacje o ciekawostkach/nowościach.


Mamy nadzieję, że pozycje z naszej 2 aukcji przypadną Wam do gustu.

Zielone Ludziki z KOSMOSU

FAQ
За продавача
WAN Kosmos
Контакт
Warszawski Antykwariat Naukowy KOSMOS Adam Jakimiak
room
Al. Ujazdowskie 16, LU2
00-478 Warszawa
phone
+48226286582
Работно време
Понеделник
11:00 - 19:00
Вторник
11:00 - 19:00
Сряда
11:00 - 19:00
Четвъртък
11:00 - 19:00
Петък
11:00 - 19:00
Петък
11:00 - 15:00
Неделя
Затворено

Виж подобни артикули

keyboard_arrow_up
+